Monthly Archives: October 2022

RE: PEMBUKAAN SEMULA POS KAWALAN SEMPADAN SERIKIN

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk: Adalah dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawa (JPBNS) telah bersetuju supaya Pos Kawalan Sempadan Serikin dibenarkan untuk dibuka dengan serta merta untuk memudahkan pergerakan penduduk khususnya para pedagang antara dua (2) negara, Malaysia – Indonesia selaras dengan pembukaan semula Pasar Serikin Sekian, teriam kasih Pembukaan Semula […]